Yunan Mitolojisinde Panik

Yunan mitolojisinde Hermes'in oğlu Pan bir satir olarak dünyaya gelir. Satirler, yarısı keçi diğer yarısı insan olan kırların ve ormanların efendileriydi.

Yunan Mitolojisinde Panik
  • Post Publish Date

    6:19 am
    28.04.2023

  • Author

    Eda Aksoy
    News Creator

Panik, mantığı ve düşünme yetisini baskılayacak kadar güçlü olan ve yerini endişe duygusuna bırakabilen bir hissidir. Panik, herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda veya durumda ortaya çıkabilir.

Yunan mitolojisinde, Pan, Hermes'in oğlu olarak doğmuş bir sedyandı. Sedyeler, kır ve ormanların efendileri olup yarı keçi yarı insanlardı. Doğar doğmaz, Pan doğar doğmaz korkunç bir kahkaha ile kayaların üzerinde zıplamaya başladı. Annesi ve Hermes, Pan'dan korktukları için ondan uzaklaşmak istediler.

Tanrı Zeus, yeni doğan çocuklarını terk ettikleri için onlardan çok kızgındı ve Pan'a insanları cezalandırmak için istediği her şeyi yapabileceğini söyledi. Tanrı Pan, insanların neden olmadıkça aniden korku hissetmelerini ve endişelenmelerini istedi. İnsanlar aniden nedeni olmayan bir şekilde korku ve endişe hissetmeye başladı. İnsanlar buna İngilizcede "panic" denir, ki bu Pan'ın laneti olan "Panikos" kelimesinden türetilmiştir.

Yunan mitolojisinde, tanrı Pan, yaramaz doğası ve insanlarda panik ve korku yaratma yeteneğiyle bilinirdi. Satir olarak doğan Pan'ın üst bedeni bir insana, alt bedeni ise bir keçiye benziyordu. Pan, çobanların, sürülerin ve ormanların tanrısıydı. Sık sık boynuzları ve keçi kulakları olan vahşi ve kıllı bir yaratık olarak tasvir edilirdi.

Efsaneye göre, Pan'ın annesi, onun görüntüsünden korktu ve doğumundan hemen sonra ondan kaçtı. Babası Hermes de ondan korktu ve onu oğlu olarak kabul etmeyi reddetti. Onların reddine karşılık olarak, tanrı Zeus Pan'a insanlara ani ve açıklanamaz korku hissi vermesine izin verdi - şimdi panik olarak bildiğimiz bir durum.

"Panik" kelimesi, Yunanca "panikos" kelimesinden türetilmiştir ve "Pana ait" anlamına gelir. Pan'ın laneti öyle güçlüydü ki, herhangi bir zamanda herhangi bir kişiye isabet edebilir ve insanları korku ve kaygıyla ezilmiş hissettirebilirdi. Antik Yunanlılar, Pan'ın insanları, medeniyetin güvenliğinden uzaklaşan ve vahşi doğanın güvenliğinden uzaklaşan kişilere panik ataklarına neden olabilen bir tanrı olduğuna inanıyordu.

Korkutucu ününe rağmen, Pan aynı zamanda müziğin ve doğurganlığın tanrısı olarak da saygı görmüştür. Sihirli bir enstrüman olan pan flütünü çaldığına inanılırdı ve bu flütü duyan herkesi büyülemek ve etkilemek için güce sahipti. O, Yunan tanrısı Dionysus ile ilişkilendirilirdi ve birlikte doğanın kontrol edilemeyen, vahşi yönlerini temsil ederlerdi.

Bugün, "panik" kelimesi hala yoğun korku ve kaygı hissini tanımlamak için kullanılır. Pan'ın lanetine artık inanmasak da, bu yaramaz tanrının mirası dilimizde ve kültürümüzde yaşıyor.

Get Information