Miletus Antik Kenti

Didim

  • info@kusadasi.com

Description

Miletus

Ionia antik dünyanın İzmir Körfezi'nden kuzeye ve Akuk Körfezi'ne, Chios (Sakız) ve Samos (Sisam) adalarını da içeren bir bölgedir. İşte bu bölgede, kuzeyindeki Mykale (Samson) zirvesi ve doğusundaki Latmos (Beşparmak) Dağları ile birlikte Miletos şehri bulunur. Herodot, Miletos'u İonya şehirlerinin mücevheri olarak adlandırmıştır. Modern anlamda, Miletos, Aydın iline bağlı olup, Aydın şehrine 93 kilometre (150 mil), Söke kasabasına ise 38 kilometre (61 mil) mesafededir.

"Ionia" adının tam kökeni belirsizdir. Eski Ahit'te "Yavan", antik Pers yazıtlarında "Yauna" ve Asurlular ise "Yavani" olarak bahseder. Bunların hepsi mümkündür. "Miletos" adının etimolojik kökeni ise, Hitit metinlerinde geçen "Milawanda", "Milawanda" ve "Milada" isimlerinin bağlantılı olduğu kabul edilir. Ancak Girit adasında "Milatos" adında bir kasaba bulunması başka bir düşünceye yol açabilir.

Antik çağda Miletos şehri denizin kenarında, Latmos Körfezi'nin güney tarafında yer alıyordu, burası da Ege Denizi'ne açıldığı noktadır. Zaman içinde Maiandros Nehri körfezi kuzeybatı tarafından doldurarak düz bir ovaya ve günümüzde Bafa Gölü olarak bilinen iç göle neden oldu. Miletos'un güney sınırı, Poseidon tanrısının adını taşıyan bir yarımadadır. Efsaneye göre, şehrin efsanevi kurucusu Neleus, zaferi için tanrılara teşekkür ettiği bu yerde bulunur. Bugün sadece birkaç kalıntı, şimdi bir deniz fenerinin bulunduğu bu bir zamanlar kutsal yerin tanıklığına işaret eder.

"Miletos" mitolojide bir karakter olarak da yer alır, doğrudan tanrı Apollo'nun oğludur. Hikaye şöyle gider: Apollo, Girit Kralı Minos'un kızı Akakallis'e aşık oldu. İkisinin birlikteliği sonucunda Miletos, Garamos ve Amphimenis adında üç çocukları doğdu. Akakallis, babası Kral'ın birincisi Miletos'a zarar verebileceğinden endişe duydu ve güvenlik için onu bir dağa götürüp orada bıraktı. Kurtlar bebekle ilgilendi ve daha sonra o çobanlar arasında büyüdü. Miletos yetişkinlik çağına geldiğinde Anadolu'ya geldi ve nehir tanrısı Maiandros'un kızı Kyane ile evlendi. Kendi adını taşıyan şehri kurdu. Miletos ve Kyane'nin Kaunos ve Byblis adında iki oğlu daha oldu ve her ikisi de şehir kurmaya devam etti. Ancak geleneklere göre, Atina Kralı Kodros'un oğlu olan Ionların lideri Neleus, Miletos şehrinin kurucusu olarak kabul edilen kişidir. Yunanların, M.Ö. 11. veya 10. yüzyıllarda bölgeye yerleştiği oldukça muhtemeldir, ancak aynı zamanda Karialı yerli halkın da orada yaşadığı bilinmektedir.

Location

  • Didim
  • info@kusadasi.com

Have A Question?
Send Message to Us!

Get Information